Aktualne informacje

Aktualne informacje

Szanowni Pacjenci,

aby być na bieżąco i mieć dostęp do aktualności oraz otrzymywać wszelkie informacje dotyczące wydarzeń,
akcji, programów badań itp. zachęcamy do polubienia naszej przychodni na Facebooku.

Wystarczy tylko kliknąć tutaj:

 

 

30.11.2023 - Połączenie spółek NZOZ OMP Sp. z o.o. z CDT MEDICUS Sp. z o.o.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW POZ NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O.

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o. w Lubinie zawiadamia pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie
, że z dniem 30.11.2023r. nastąpiło połączenie obu spółek
i CDT MEDICUS przejął cały majątek NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.. Dotychczasowi pracownicy NZOZ OMP Sp. z o.o. na podstawie art. 23`
KP stali się pracownikami CDT MEDICUS Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527 z późn. zm.)
Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o. o. informuje, że od dnia 01.12.2023r. zabezpieczy udzielanie świadczeń świadczeniobiorcom,
którzy złożyli deklaracje w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny
Pracy Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Słoneczna 1 oraz jednostkach zamiejscowych (filiach przychodni).

Informujemy również pacjentów w/w podmiotu o możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ.
Pacjenci NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie mają  zapewnioną ciągłość udzielanych świadczeń przez CDT MEDICUS Sp. z o.o.
na dotychczasowych zasadach i przez ten sam personel medyczny.

Jednocześnie informujemy, że Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym
udzielającym świadczeń medycznych od 23.02.1993r.

Świadczy usługi zdrowotne na terenie Lubina, Legnicy, Jawora i Chocianowa oraz dysponuje
szpitalem specjalistycznym w Lubinie i Jaworze.


Zarząd CDT MEDICUS Sp. z o.o.

12.09.2023 - PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI NZOZ OMP Sp. z o.o - ZE SPÓŁKĄ CDT MEDICUS SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

Informujemy o planowanym połączeniu Spółki:
Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o.
ze Spółką: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OŚRODEK MEDYCYNY PRACY Sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia") uzgodniono w dniu 12 września 2023 r. pomiędzy:

(1) Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Medicus" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lubinie, przy ul. Leśnej 8, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116707 („Spólka Przejmująca"),

(2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lubinie, przy ul. Słonecznej 1, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117905 („Spólka Przejmowana"),

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia także łącznie
zwane „Spółkami" lub każda z nich indywidualnie „Spółką".

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH"), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek
poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH — w trybie łączenia się przez przejęcie,
niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

Dowiedz się więcej....

 

 

 

18.08.2023 - OSTATNIE POŻEGNANIE Ś.P. MARKA TYCA - WIELOLETNIEGO PRACOWNIKA CDT MEDICUS

01.06.2023 - Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „
Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia
(„e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł. Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.
01.06.2023 - SZCZEPIENIA PRZECIW HPV DLA DZIECI

03.04.2023 - Przeniesienie Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień

Uwaga:
Informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2023 r.  Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień
została przeniesiona na ul. Armii Krajowej 35 a (dawna siedziba Przychodni Medicus).

Dotychczasowe nr telefonów pozostają bez zmian:

- REJESTRACJA – tel. 76 74 66 201

16.09.2022 - Szczepienie MODERNA / OMICRON BA.1
Informujemy, że posiadamy szczepionkę Moderna/Omicron BA.1 - druga dawka przypominająca!
 
Szczepienia odbywają się we wtorki i piątki od godziny 14.00 w Przychodni CDT MEDICUS Sp. z o.o. w Lubinie przy ul. Leśnej 8.
 
Na szczepienie można zapisać się pod numerem telefonu
 
 
18-08-2021 - NOWY ! Urologiczny kompletny system laserowy MegaPulse 70+

NOWY ! Urologiczny kompletny system laserowy MegaPulse 70+

to lider na rynku laserów renomowanej firmy Richard Wolf, jednego z największych producentów sprzętu endoskopowego,
o globalnym zasięgu. Dzięki połączeniu dużej mocy szczytowej, częstotliwości oraz wysokiej energii uzyskujemy laser który
z powodzeniem spełnia wszystkie oczekiwania każdego urologa.

W diagnostyce i leczeniu schorzeń układu moczowo-płciowego coraz częściej stosowane są lasery. Ich zalety uwidaczniają się
szczególnie w zabiegach endourologicznych, czyli przeprowadzanych z dostępu przez cewkę moczową. W porównaniu
do klasycznych operacji chirurgicznych zabiegi laserowe cechuje wyższy profil bezpieczeństwa i mniejsza liczba ewentualnych
powikłań przy zachowaniu podobnej lub nawet wyższej skuteczności.


Laser MegaPulse 70 o
prócz zabiegów litotrypsji złogów układu moczowego, daje możliwość wykonywania zabiegów enukleacji stercza (HoLep).
Dodatkowo rozbudowany o morcellator urologiczny Piranha czyni z lasera MegaPulse 70 kompletny system laserowy pokrywający wszystkie
zabiegi w urologii.

Poznaj listę naszych zabiegów urologicznych

Urologia zabiegi - Strefa Męska

 • Laparoskopowe usunięcie żylaków powrózka nasiennego (Warikocelektomia)
 • Leczenie operacyjne wodniaka jądra (Hydrocelektomia)
 • Operacja guza jądra (Orchidectomia)
 • Operacja stulejki
 • Operacja torbieli najądrza
 • Plastyka wędzidełka prącia
 • Usunięcie wodniaka powrózka nasiennego

Urologia zabiegi - Układ Moczowy

 • Holmowa laserowa enukleacja prostaty (HoLEP)
 • Przezcewkowa resekcja gruczolaka stercza TURP
 • Przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego TURBT
 • Przezcewkowe kruszenie kamieni pęcherza moczowego
 • RIRS (giętki URSL) - kruszenie kamieni nerkowych
 • laserem z dostępu przez cewkę moczową
 • Uretrotomia (nacięcie zwężenia cewki moczowej)
 • URSL - Ureterorenoskopia z litotrypsją (laserowym
 • kruszeniem kamieni moczowodu lub nerki)
      Więcej informacji [ kliknij tutaj ]

 

 

12.07.2022 - INFORMACJA O PLANOWANYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że 12 lipca 2022 r., w związku z zamiarem połączenia spółek:
- CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE "MEDICUS" - Sp. z o.o., z siedzibą w Lubinie, ul. Leśna 8 (Spółka Przejmująca)
- CENTRUM MEDYCZNE W LEGNICY Sp. z o.o. , z siedzibą w Legnicy, ul. Libana 7 (Spółka Przejmowana)

Zarządy w/w spółek wspólnie uzgodniły, sporządziły na piśmie i udostępniają
do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółek.
     PLAN  POŁĄCZENIA       

01-10-2021 - Nowe PROGRAMY TERAPEUTYCZNE

Informujemy, że Nasz Dział Rehabilitacji wprowadził NOWE PROGRAMY TERAPEYTYCZNE.

więcej informacjo znajdziecie Państwo pod tym linkiem [ NOWE PROGRAMY ]

01.08.2020 - Nowa aplikacja CDT MEDICUS

Szanowni Pacjenci,

miło nam poinformować o naszej nowej aplikacji CDT MEDICUS,

którą można bezpłatnie pobrać na swój telefon.

 

Aplikacja dotyczy tylko prywatnych wizyt specjalistycznych
dostępnych w CDT MEDICUS LUBIN, ul. Leśna 8 oraz
Centrum Zdrowia Dziecka MEDICUS, ul. Słoneczna 1.

 

Jak uruchomić aplikację ?

Bardzo ważna informacja dla osób, które pobrały nasza aplikację:

Przed pierwszym zalogowaniem należy dla bezpieczeństwa i ochrony
danych Pacjenta zweryfikować konto!


W tym celu należy osobiście zgłosić się (najlepiej z telefonem, na którym zainstalowana jest aplikacja)
do naszej rejestracji (CDT MEDICUS, ul. Leśna 8 / I piętro lub Centrum Zdrowia Dziecka,  ul. Słoneczna 1)
i tam po podaniu swoich danych i sprawdzeniu czy nr telefonu jest aktualny zostanie wysłane
sms'em tymczasowe hasło do pierwszego zalogowania.

Po zalogowaniu hasło tymczasowe należy zamienić na własne,
które będzie już używane do następnych logowań!
Ta procedura wymagana jest dla bezpieczeństwa
i ochrony danych naszych Pacjentów!

 

 

 

01-07-2021 - KONSULTACJE KARDIOCHIRURGICZNE DLA DZIECI

Już od 14 sierpnia - konsultacje KARDIOCHIRURGICZNE
Specjalistów ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU:

KARDIOCHIRURG DZIECIĘCY
Dr n. med. Marcin Garbacz
Specjalista kardiochirurgii

KARDIOCHIRURG DZIECIĘCY
Dr n. med. Szymon Pawlak
Specjalista kardiochirurgii i transplantologii klinicznej

KARDIOCHIRURG DZIECIĘCY
Dr n. med. Joanna Śliwka
Specjalista kardiochirurgii i transplantologii klinicznej

15-03-2021 - NOWY PULMONOLOG W CDT MEDICUS

Informujemy, że już od kwietnia 2021 r. w naszym Centrum Konsultacyjnym

MEDICUS konsultacji udzielać będzie:

 • Dr n. med. Krzysztof Więch
  Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc.

 

27-05-2021 - Praca w CDT MEDICUS Sp. z o.o.

CDT Medicus Sp. z o.o. w Lubinie przy ul. Leśnej 8
poszukuje do Cafe Bistro kandydatów na stanowisko:
PRACOWNIK GASTRONOMII.

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za:
- obsługę kasy fiskalnej,
- dbanie o ekspozycję towarów,
- uczestniczenie w procesie produkcji i wydawania potraw
- oraz czystość i wygląd sali.

Od kandydatów oczekujemy:
• doświadczenia na podobnym stanowisku
• umiejętności przygotowania podstawowych dań
• dyspozycyjności i pracy w zespole
• umiejętności obsługi kasy fiskalnej
• otwartości i rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych
• aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,

• pracę na pełen etat

Podania (CV, list motywacyjny i foto) prosimy dostarczać na
e-mail: malyniak@cdtmedicus.pl lub osobiście w siedzibie
Spółki CDT Medicus Sp. z o.o. ul. Leśna 8, 59-300 Lubin,
I p.,  pok. 216 od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 14.00

 

Więcej info na stronie: www.cdtmedicus.pl/praca

04.01.2021 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Szanowni Państwo,

W tym roku wspieramy  Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w wyjątkowy sposób.
Skorzystamy w tym celu z e-Skarbonki.
To taka wirtualna puszka WOŚP, dzięki której można zbierać pieniądze on-line.
e-Skarbonka znajduje się na stronach internetowych CDT MEDICUS oraz naszych
mediach społecznościowych.

Przyłączcie się do akcji i wspierajcie WOŚP przez naszą firmową e-Skarbonkę.
Wystarczy kliknąć w poniższy obrazek lub link: https://eskarbonka.wosp.org.pl/hr8v7m

 

 

19.10.2020 - Nowa i mało znana choroba odkleszczowa – ZESPÓŁ ALPHA-GAL

UCZULENIE NA CZERWONE MIĘSO  i  KLESZCZE

Wiemy wiele na temat chorób odkleszczowych, są to kleszczowe zapalnie mózgu (choroba wirusowa) i choroby bakteryjne roznoszone przez kleszcze w tym najważniejsza jest borelioza. W przypadku choroby wirusowej jaką jest wirusowe zapalenie mózgu mamy skuteczną ochronę w postaci szczepionki, która jest bardzo skuteczna.

Borelioza jest jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób bakteryjnych przenoszone przez kleszcze,  mamy dostępne narzędzia do diagnostyki i skutecznie leczymy szczególnie postacie wczesne choroby.

Ale wszystkich zaskoczy wiadomość, że przez całe życie możemy jeść i dobrze tolerować czerwone mięso i nagle może się okazać, że na to mięso jesteśmy uczuleni, największą niespodzianka jest fakt , że za to uczulenie odpowiadają kleszcze, ponieważ one powodują uczulenie na związek alfagal, który jest obecne w każdym czerwonym mięsie. To uczulenie ujawnia się dopiero po użądlenia kleszcza!

Najważniejsze możemy to diagnozować, ponieważ są metody oznaczenia poziomu przeciwciał przeciwko alfa-gal i stwierdzić uczulenie na ten związek co jest  jednoznaczne ze stwierdzeniem uczulenia na czerwone mięso.

  Nowa i mało znana choroba odkleszczowa

– ZESPÓŁ ALPHA-GAL.

 • Zespół alpha-gal jest mało znanym rodzajem alergii krzyżowej na czerwone mięso (baraninę, cielęcinę, wieprzowinę
  i wołowinę)
  i wydzielinę kleszczy – alpha-gal.
 • Czynnik etiologiczny: alergen o strukturze oligosacharydu – nazwany alpha-gal - występuje w mięsach
  czerwonych oraz w ślinie kleszczy.
 • Alergia może rozwinąć się u 1 – 5% osób ukłutych przez kleszcza.


Objawy zespołu alfa-gal

Objawy mogą wystąpić wkrótce lub dopiero po pewnym czasie po spożyciu mięsa w wyniku szybkiej reakcji anafilaktycznej
lub opóźnionej reakcji alergicznej. Czas pojawienia się objawów w zespole alfa-gal może skrócić się pod wpływem różnych czynników,
m.in. dużej aktywności fizycznej człowieka (ćwiczenia sportowe, musztra wojskowa) i alkoholu.

 • Szybka reakcja anafilaktyczna (obrzęk warg, gardła, trudności w oddychaniu, bóle brzucha, nudności, wymioty
  oraz gwałtowny spadek ciśnienia krwi)
 • Opóźniona reakcja (po 4-6 godzinach lub dłużej) po spożyciu czerwonego mięsa: niestrawność, bóle i skurcze brzucha
 • Opóźnione reakcje skórne w postaci pokrzywki na całym ciele.
 • Pokrzywki mogą pojawiać się także już po 2 godzinach po spożyciu mięsa.

  Rozpoznanie opiera się na:

wykryciu w surowicy człowieka specyficznych przeciwciał IgE na alergen alpha-gal i na wywiadzie,
w którym potwierdzono fakt żerowania kleszcza w skórze pacjenta w przeszłości

 PODSUMOWUJĄC:

 1. Objawy pojawiają  się w wieku dorosłym po bezproblemowym jedzeniu mięsa przez wiele lat.
 2. Od miejscowej pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego po ciężką anafilaksję.
 3. Zwykle od 2 do 6 godzin po zjedzeniu mięsa ssaków; nie można przewidzieć ciężkości reakcji.
 4. Obecne są we krwi sIgE dla a-GAL w stężeniu ≥ 2kU/L lub stanowią ›2% całkowitej IgE.
 5. Czasem do wystąpienia objawów uczulenia  konieczne są kofaktory najczęściej jest to alkohol.


19.09.2020 - Ostatnie pożegnanie

10.08.2020 - Nowy lekarz chirurg, bariatra w CDT MEDICUS

Czy wiesz, że Bariatria to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem, określaniem przyczyn, profilaktyką i leczeniem nadwagi, a zwłaszcza otyłości, w tym metodami chirurgicznymi.

Chcielibyśmy przedstawić nowego lekarza w naszym zespole!
To Maciej Plesiak - specjalista chirurg, bariatra.

Przyjmuje w każdy piątek od 11:00 do 13:00
w CDT MEDICUS - Lubin, ul. Leśna 8
Rejestracja tel. 76 72 82 400

13.03.2020 - Uwaga Pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronowirusem...

02.01.2020 - Stosujesz leki stałe? Zamów receptę przez internet !

Taką możliwość otrzymuje KAŻDY dorosły Pacjent posiadający aktywną deklaracjęwyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w CDT MEDICUS, ul. Leśna 8. Rewelacyjna wiadomość prawda?
Już od dziś tylko w CDT MEDICUS możecie zamawiać recepty na LEKI STAŁE bez wychodzenia z domu, bez kolejki i o każdej porze ! Możecie to zrobić za pomocą; telefonu, tabletu lub komputera! Wystarczy tylko wejść na http://recepta.cdtmedicus.pl wypełnić i wysłać bardzo prosty formularz.
To naprawdę bardzo proste !
Receptę w formie kodu PIN otrzymasz SMS'em w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia! oczywiście można także odebrać osobiście w formie drukowanej.
Wybór formy odbioru wybiera się wypełniając formularz.

Koniecznie przekaż tę dobrą wiadomość swoim bliskim! A może Twoi Rodzice lub Dziadkowie skorzystają z tej opcji ?
Pokaż im jak to działa i zrób z nimi pierwsze zamówienie....


http://recepta.cdtmedicus.pl

COOKIES

Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.