Aktualne informacje

Aktualne informacje

Szanowni Pacjenci,

aby być na bieżąco i mieć dostęp do aktualności oraz otrzymywać wszelkie informacje dotyczące wydarzeń,
akcji, programów badań itp. zachęcamy do polubienia naszej przychodni na Facebooku.

Wystarczy tylko kliknąć tutaj:

 

 

30.11.2023 - Połączenie spółek NZOZ OMP Sp. z o.o. z CDT MEDICUS Sp. z o.o.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW POZ NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O.

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o. w Lubinie zawiadamia pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie
, że z dniem 30.11.2023r. nastąpiło połączenie obu spółek
i CDT MEDICUS przejął cały majątek NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.. Dotychczasowi pracownicy NZOZ OMP Sp. z o.o. na podstawie art. 23`
KP stali się pracownikami CDT MEDICUS Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527 z późn. zm.)
Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o. o. informuje, że od dnia 01.12.2023r. zabezpieczy udzielanie świadczeń świadczeniobiorcom,
którzy złożyli deklaracje w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny
Pracy Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Słoneczna 1 oraz jednostkach zamiejscowych (filiach przychodni).

Informujemy również pacjentów w/w podmiotu o możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ.
Pacjenci NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie mają  zapewnioną ciągłość udzielanych świadczeń przez CDT MEDICUS Sp. z o.o.
na dotychczasowych zasadach i przez ten sam personel medyczny.

Jednocześnie informujemy, że Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym
udzielającym świadczeń medycznych od 23.02.1993r.

Świadczy usługi zdrowotne na terenie Lubina, Legnicy, Jawora i Chocianowa oraz dysponuje
szpitalem specjalistycznym w Lubinie i Jaworze.


Zarząd CDT MEDICUS Sp. z o.o.

12.09.2023 - PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI NZOZ OMP Sp. z o.o - ZE SPÓŁKĄ CDT MEDICUS SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

Informujemy o planowanym połączeniu Spółki:
Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o.
ze Spółką: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OŚRODEK MEDYCYNY PRACY Sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia") uzgodniono w dniu 12 września 2023 r. pomiędzy:

(1) Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Medicus" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lubinie, przy ul. Leśnej 8, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116707 („Spólka Przejmująca"),

(2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lubinie, przy ul. Słonecznej 1, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117905 („Spólka Przejmowana"),

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia także łącznie
zwane „Spółkami" lub każda z nich indywidualnie „Spółką".

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH"), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek
poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH — w trybie łączenia się przez przejęcie,
niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

Dowiedz się więcej....

 

 

 

18.08.2023 - OSTATNIE POŻEGNANIE Ś.P. MARKA TYCA - WIELOLETNIEGO PRACOWNIKA CDT MEDICUS

01.06.2023 - Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „
Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia
(„e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł. Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.
01.06.2023 - SZCZEPIENIA PRZECIW HPV DLA DZIECI

03.04.2023 - Przeniesienie Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień

Uwaga:
Informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2023 r.  Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień
została przeniesiona na ul. Armii Krajowej 35 a (dawna siedziba Przychodni Medicus).

Dotychczasowe nr telefonów pozostają bez zmian:

- REJESTRACJA – tel. 76 74 66 201

18-08-2021 - NOWY ! Urologiczny kompletny system laserowy MegaPulse 70+

NOWY ! Urologiczny kompletny system laserowy MegaPulse 70+

to lider na rynku laserów renomowanej firmy Richard Wolf, jednego z największych producentów sprzętu endoskopowego,
o globalnym zasięgu. Dzięki połączeniu dużej mocy szczytowej, częstotliwości oraz wysokiej energii uzyskujemy laser który
z powodzeniem spełnia wszystkie oczekiwania każdego urologa.

W diagnostyce i leczeniu schorzeń układu moczowo-płciowego coraz częściej stosowane są lasery. Ich zalety uwidaczniają się
szczególnie w zabiegach endourologicznych, czyli przeprowadzanych z dostępu przez cewkę moczową. W porównaniu
do klasycznych operacji chirurgicznych zabiegi laserowe cechuje wyższy profil bezpieczeństwa i mniejsza liczba ewentualnych
powikłań przy zachowaniu podobnej lub nawet wyższej skuteczności.


Laser MegaPulse 70 o
prócz zabiegów litotrypsji złogów układu moczowego, daje możliwość wykonywania zabiegów enukleacji stercza (HoLep).
Dodatkowo rozbudowany o morcellator urologiczny Piranha czyni z lasera MegaPulse 70 kompletny system laserowy pokrywający wszystkie
zabiegi w urologii.

Poznaj listę naszych zabiegów urologicznych

Urologia zabiegi - Strefa Męska

 • Laparoskopowe usunięcie żylaków powrózka nasiennego (Warikocelektomia)
 • Leczenie operacyjne wodniaka jądra (Hydrocelektomia)
 • Operacja guza jądra (Orchidectomia)
 • Operacja stulejki
 • Operacja torbieli najądrza
 • Plastyka wędzidełka prącia
 • Usunięcie wodniaka powrózka nasiennego

Urologia zabiegi - Układ Moczowy

 • Holmowa laserowa enukleacja prostaty (HoLEP)
 • Przezcewkowa resekcja gruczolaka stercza TURP
 • Przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego TURBT
 • Przezcewkowe kruszenie kamieni pęcherza moczowego
 • RIRS (giętki URSL) - kruszenie kamieni nerkowych
 • laserem z dostępu przez cewkę moczową
 • Uretrotomia (nacięcie zwężenia cewki moczowej)
 • URSL - Ureterorenoskopia z litotrypsją (laserowym
 • kruszeniem kamieni moczowodu lub nerki)
      Więcej informacji [ kliknij tutaj ]

 

 

12.07.2022 - INFORMACJA O PLANOWANYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że 12 lipca 2022 r., w związku z zamiarem połączenia spółek:
- CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE "MEDICUS" - Sp. z o.o., z siedzibą w Lubinie, ul. Leśna 8 (Spółka Przejmująca)
- CENTRUM MEDYCZNE W LEGNICY Sp. z o.o. , z siedzibą w Legnicy, ul. Libana 7 (Spółka Przejmowana)

Zarządy w/w spółek wspólnie uzgodniły, sporządziły na piśmie i udostępniają
do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółek.
     PLAN  POŁĄCZENIA       

01-07-2022 - KONSULTACJE KARDIOCHIRURGICZNE DLA DZIECI

Konsultacje KARDIOCHIRURGICZNE
Specjalistów ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU:

KARDIOCHIRURG DZIECIĘCY
Dr n. med. Marcin Garbacz
Specjalista kardiochirurgii

KARDIOCHIRURG DZIECIĘCY
Dr n. med. Szymon Pawlak
Specjalista kardiochirurgii i transplantologii klinicznej

KARDIOCHIRURG DZIECIĘCY
Dr n. med. Joanna Śliwka
Specjalista kardiochirurgii i transplantologii klinicznej

 

Rejestracja na w/w konsultacje pod nr tel.:

Centrum Konsultacyjne: 76 728 25 25

19.10.2020 - Nowa i mało znana choroba odkleszczowa – ZESPÓŁ ALPHA-GAL

UCZULENIE NA CZERWONE MIĘSO  i  KLESZCZE

Wiemy wiele na temat chorób odkleszczowych, są to kleszczowe zapalnie mózgu (choroba wirusowa) i choroby bakteryjne roznoszone przez kleszcze w tym najważniejsza jest borelioza. W przypadku choroby wirusowej jaką jest wirusowe zapalenie mózgu mamy skuteczną ochronę w postaci szczepionki, która jest bardzo skuteczna.

Borelioza jest jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób bakteryjnych przenoszone przez kleszcze,  mamy dostępne narzędzia do diagnostyki i skutecznie leczymy szczególnie postacie wczesne choroby.

Ale wszystkich zaskoczy wiadomość, że przez całe życie możemy jeść i dobrze tolerować czerwone mięso i nagle może się okazać, że na to mięso jesteśmy uczuleni, największą niespodzianka jest fakt , że za to uczulenie odpowiadają kleszcze, ponieważ one powodują uczulenie na związek alfagal, który jest obecne w każdym czerwonym mięsie. To uczulenie ujawnia się dopiero po użądlenia kleszcza!

Najważniejsze możemy to diagnozować, ponieważ są metody oznaczenia poziomu przeciwciał przeciwko alfa-gal i stwierdzić uczulenie na ten związek co jest  jednoznaczne ze stwierdzeniem uczulenia na czerwone mięso.

  Nowa i mało znana choroba odkleszczowa

– ZESPÓŁ ALPHA-GAL.

 • Zespół alpha-gal jest mało znanym rodzajem alergii krzyżowej na czerwone mięso (baraninę, cielęcinę, wieprzowinę
  i wołowinę)
  i wydzielinę kleszczy – alpha-gal.
 • Czynnik etiologiczny: alergen o strukturze oligosacharydu – nazwany alpha-gal - występuje w mięsach
  czerwonych oraz w ślinie kleszczy.
 • Alergia może rozwinąć się u 1 – 5% osób ukłutych przez kleszcza.


Objawy zespołu alfa-gal

Objawy mogą wystąpić wkrótce lub dopiero po pewnym czasie po spożyciu mięsa w wyniku szybkiej reakcji anafilaktycznej
lub opóźnionej reakcji alergicznej. Czas pojawienia się objawów w zespole alfa-gal może skrócić się pod wpływem różnych czynników,
m.in. dużej aktywności fizycznej człowieka (ćwiczenia sportowe, musztra wojskowa) i alkoholu.

 • Szybka reakcja anafilaktyczna (obrzęk warg, gardła, trudności w oddychaniu, bóle brzucha, nudności, wymioty
  oraz gwałtowny spadek ciśnienia krwi)
 • Opóźniona reakcja (po 4-6 godzinach lub dłużej) po spożyciu czerwonego mięsa: niestrawność, bóle i skurcze brzucha
 • Opóźnione reakcje skórne w postaci pokrzywki na całym ciele.
 • Pokrzywki mogą pojawiać się także już po 2 godzinach po spożyciu mięsa.

  Rozpoznanie opiera się na:

wykryciu w surowicy człowieka specyficznych przeciwciał IgE na alergen alpha-gal i na wywiadzie,
w którym potwierdzono fakt żerowania kleszcza w skórze pacjenta w przeszłości

 PODSUMOWUJĄC:

 1. Objawy pojawiają  się w wieku dorosłym po bezproblemowym jedzeniu mięsa przez wiele lat.
 2. Od miejscowej pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego po ciężką anafilaksję.
 3. Zwykle od 2 do 6 godzin po zjedzeniu mięsa ssaków; nie można przewidzieć ciężkości reakcji.
 4. Obecne są we krwi sIgE dla a-GAL w stężeniu ≥ 2kU/L lub stanowią ›2% całkowitej IgE.
 5. Czasem do wystąpienia objawów uczulenia  konieczne są kofaktory najczęściej jest to alkohol.


02.01.2020 - Stosujesz leki stałe? Zamów receptę przez internet !

Taką możliwość otrzymuje KAŻDY dorosły Pacjent posiadający aktywną deklaracjęwyboru lekarza
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w CDT MEDICUS, ul. Leśna 8. Rewelacyjna wiadomość prawda?


Już od dziś w CDT MEDICUS możecie zamawiać recepty na LEKI STAŁE bez wychodzenia z domu,
bez kolejki i o każdej porze !

Możecie to zrobić za pomocą; telefonu, tabletu lub komputera!
Wystarczy tylko wejść na http://recepta.cdtmedicus.pl wypełnić i wysłać bardzo prosty formularz.
To naprawdę bardzo proste !

Receptę w formie kodu PIN otrzymasz SMS'em w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia!
Oczywiście można także odebrać osobiście w formie drukowanej.
Wybór formy odbioru wybiera się wypełniając formularz.


Koniecznie przekaż tę dobrą wiadomość swoim bliskim!
A może Twoi Rodzice lub Dziadkowie skorzystają z tej opcji ?
Pokaż im jak to działa i zrób z nimi pierwsze zamówienie....


http://recepta.cdtmedicus.pl

COOKIES

Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.