Powrót

PAKIETY SZPITALNE / PROFILAKTYCZNE OPEN

 

pakiety open

Skorzystaj z naszych pakietów, dzięki którym zyskasz pełna kontrolę nad stanem zdrowia swojego oraz najbliższych. Oferujemy zestawy badań dla dzieci, dorosłych i seniorów. Wybierz pakiet, który najbardziej Cię interesuje i zapoznaj się z nim.

Cennik usług (badania / zabiegi / diagnostyka / leczenie) obowiązuje od 8 listopada 2016 r.

 

CUKRZYCA POD NADZOREM

Zakres badań

Badania laboratoryjne:

 • Morfologia
 • glukoza na czczo
 • krzywa cukrowa
 • hemoglobina glikowana HbA1c
 • mocz badanie ogólne
 • Insulina
 • C-peptyd

 

Konsultacje specjalistyczne:

 • Konsultacja okulistyczna
 • Konsultacja diabetologiczna

 

Koszt pakietu: 350,00 zł

 

DIAGNOSTYKA RAKA PŁUC

 

Rak płuc jest najczęstszym nowotworem spotykanym u człowieka. Brak dostępnych badań skriningowych oraz późne ujawnianie się objawów choroby powoduje, iż rokowanie jest niekorzystne. 5— letni współczynnik przeżycia po wykonaniu resekcji chirurgicznej sięga 70 %, jeżeli choroba jest zdiagnozowana w stadium bardzo wczesnym, jednakże u ponad 75% pacjentów rozpoznanie stawia się w momencie nieuleczalnego stadium lokalnego zaawansowania bądź w stadium choroby uogólnionej. 5— letni współczynnik przeżycia wynosi wtedy mniej niż 5%. Poprawę wyników leczenia oraz rokowania można osiągnąć poprzez wczesną wykrycie raka płuca.
Dotychczas nie było skutecznej metody, która wykrywałaby wczesne postacie raka płuca.
        
Proponujemy wykonanie u uczestników specjalistycznego badania  w oparciu o wielorzędowy  tomograf komputerowy  - program tzw. Niskodawkowej Spiralnej TK Płuc.
Badania takie prowadzone są już w różnych krajach i pozwalają zredukować śmiertelność w przebiegu raka płuca o 20 %, dzięki wczesnemu wykrywaniu zmian w płucach. Badanie jest popierane przez Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Chorób płuc profesora Jerzego Kozielskiego, kierownika katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W Polsce  za 20 % zgonów odpowiadają choroby nowotworowe.  Najbardziej groźny jest rak płuca. Najczęściej na ten nowotwór choruję mężczyźni, 5 razy częściej niż kobiety. Obecnie zwiększa się zachorowalność wśród kobiet, które są na niego bardziej podatne i mniejsza ilość wypalanych papierosów może przyczynić się do rozwoju nowotworu. W Polsce na 100 000 mieszkańców rocznie na raka płuca zapada 50 osób: wśród mężczyzn  około 90 a wśród kobiet 20 na 100 000.
Pomimo postępu nadal umieralność szczególnie w przypadku raka płuca jest bardzo wysoka i dla mężczyzn  wynosi 55 na 100000 a dla kobiet 17/ 100000.
W Europie pod względem wskaźników zgony plasujemy się na 5 miejscu.  Rak płuca w 85 – 90 %  związany jest z paleniem tytoniu.
W badaniach populacyjnych stwierdza się, że pali 50 % mężczyzn i 30 % kobiet.
Najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn to: rak płuca, prostaty, jelita grubego, pęcherza moczowego  i żołądka.
Najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet  to: rak piersi, jelita grubego, płuca, trzonu macicy,  jajnika i szyjki  macicy.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  u mężczyzn jest rak płuca.
U pań  rak płuca pod względem częstości jest na 3 miejscu, ale powoduje najwięcej zgonów,  więcej niż  rak piersi.

Niskodawkowa Tomografia Komputerowa Płuc to metoda wczesnego wykrywania zamian nowotworowych, które mogą w przyszłości stać się rakiem płuca !!!

Zakres badań

 • niskodawkowe spiralne TK płuc
 • spirometria

 

Konsultacje

 • pulmonologiczna

 

 Zalety wykonania badania

 • tylko niskodawkowe spiralne TK pozwoli wykryć wczesne zmiany w płucach
 • badanie jest bez obciążeń
 • bez kontrastu
 • trwa 15 minut
 • niska dawka promieniowania

 

Koszt pakietu: 250,00 zł

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

 

Zakres badań

Badania laboratoryjne:

 • Morfologia
 • OB
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • Anty TPO

 

Badania diagnostyczne:

 • USG tarczycy

 

Konsultacje specjalistyczne:

 • Konsultacja endokrynologiczna

 

Koszt pakietu: 400,00 zł

 

DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO

 

*Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych, czas pobytu 2 dni (1 noc)

Zakres badań

Badania laboratoryjne:

 • OB
 • morfologia z rozmazem
 • białko CRP
 • kreatynina
 • kwas moczowy
 • bilirubina
 • aspa
 • alat
 • GGTP
 • cukier
 • cholesterol
 • HDL i LDL
 • trójglicerydy
 • gazometria

 

Badiania diagnostyczne:

 • EKG
 • RTG klatki piersiowej
 • Spirometria
 • Rhinometria
 • Spirometria z rozkurczem
 • Oznaczenie tlenku azotu w nosie i drogach oddechowych
 • Testy uczuleniowe prick na alergeny wziewne
 • Bodypletyzmografia z pojemnością dyfuzyjną płuc
 • HRCT płuc

 

Konsultacje specjalistyczne:

 • Konsultacja pulmonologiczna
 • Konsultacja alergologiczna

 

Koszt pakietu: 1500,00 zł

 

DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ UKŁADU KRĄŻENIA

 

*Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych, czas pobytu 2 dni (1noc)

Zakres badań:

Badania laboratoryjne:

 • OB
 • morfologia z rozmazem
 • białko CRP
 • kreatynina
 • kwas moczowy
 • bilirubina
 • aspat
 • alat
 • GGTP
 • cukier
 • cholesterol
 • HDL i LDL
 • trójglicerydy

 

Badania diagnostyczne:

 • EKG
 • RTG klatki piersiowej
 • Spirometria
 • Rhinometria
 • Holter EKG i holter RR
 • USG serca
 • Próba wysiłkowa na bieżni 
 • ABI
 • Konsultacja kardiologiczna

 

Koszt pakietu: 1200,00 zł

 

DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ UKŁADU POKARMOWEGO

 

*Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych, czas pobytu 2 dni (1 noc)

 

Zakres badań

Badania diagnostyczne:

 • EKG
 • RTG klatki piersiowej
 • Spirometria
 • Rhinometria
 • USG jamy brzusznej
 • Gastroskopia
 • Kolonoskopia
 • Tomografia komputerowa brzucha
 • Konsultacja gastroenterologiczna

 

Badania laboratoryjne:

 • OB
 • Markery nowotworowe CEA, Ca 19.9
 • morfologia z rozmazem
 • białko CRP
 • kreatynina
 • kwas moczowy
 • bilirubina
 • aspat
 • alat
 • GGTP
 • cukier
 • diastaza w surowicy i moczu
 • cholesterol
 • HDL i LDL
 • trójglicerydy
 • HBS
 • anty HCV

 

Koszt pakietu: 1800,00 zł

 

DIAGNOSTYKA BÓLÓW GŁOWY

 

*Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych, czas pobytu 2 dni (1 noc)

 

Zakres badań

Badania diagnostyczne:

 • EKG
 • RTG klatki piersiowej
 • Spirometria
 • Rhinometria
 • Tomografia komputerowa głowy
 • Tomografia komputerowa zatok
 • RTG kręgosłupa szyjnego
 • EEG
 • USG tętnic dogłowowych
 • Konsultacja laryngologiczna
 • Konsultacja neurologiczna

 

Badania laboratoryjne:

 • OB
 • morfologia z rozmazem
 • białko CRP
 • kreatynina
 • kwas moczowy
 • bilirubina
 • aspat
 • alat
 • GGTP
 • cukier
 • cholesterol
 • HDL i LDL
 • trójglicerydy

 

Koszt pakietu: 1600,00 zł

 

 

DIAGNOSTYKA OTYŁOŚCI

 

*Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych (pobytu 3 dni/ 2 noce)

Zakres badań

Badania laboratoryjne:

 • badanie ogólne moczu
 • morfologia
 • cholesterol
 • TG
 • HDL
 • LDL
 • sód
 • potas
 • ASPAT
 • ALAT
 • TSH
 • kreatynina
 • FT4
 • GFR
 • kwas moczowy
 • FSH
 • LH
 • prolaktyna
 • kortyzol
 • progesteron
 • DHE-A
 • ACTH
 • estradiol
 • glukoza
 • glukoza po obciążeniu
 • 17-hydroksyprogesteron
 • gazometria
 • testosteron zwykły
 • krzywa insulinowa

 

Badania diagnostyczne:

 • USG TV
 • Holter RR
 • USG jamy brzusznej
 • USG tarczycy
 • RTG kl.piersiowej
 • spirometria
 • badanie bezdechu śródsennego
 • tomografia komputerowa

 

Konsultacje:

 • ginekologiczna
 • internistyczna

 

Koszt pakietu: 1500,00 - 1800,00 zł

 

PROGRAM BADAŃ DO ZABIEGU PRZESZCZEPIANIA NERKI I TRZUSTKI

 

 * Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych * Czas pobytu 2 dni(1 noc)

Zakres badań

Badania laboratoryjne:

 • posiew moczu
 • lipidogram
 • profil glikemii
 • GOT
 • GPT
 • GGTP
 • protrombina
 • bilirubina
 • fosfataza alkaliczna
 • proteinogram
 • żelazo+ferytyna
 • TSH
 • FT4
 • PSA (u mężczyzn)
 • HBS anty HCV
 • morfologia

 

Inne badania diagnostyczne:

 • RTG klatki piersiowej (boczne)
 • RTG klatki piersiowej PA
 • RTG jamy brzusznej przeglądowe (pod kątem zwapnień w naczyniach biodrowych)
 • USG jamy brzusznej
 • USG serca
 • USG przepływów w tętnicach kończyn dolnych
 • EKG spoczynkowe
 • EKG wysiłkowe na bieżni
 • Gastrofiberoskopia + test ureazowy
 • Próby czynnościowe układu oddechowego (w przewlekłych chorobach płuc i oskrzeli) - spirometria

 

Konsultacje specjalistyczne:

 • kardiologiczna
 • neurologiczna
 • laryngologiczna
 • okulistyczna
 • urologiczna
 • ginekologiczna

 

Koszt pakietu: 1400,00 zł

 

DIAGNOSTYKA CHRAPANIA I BEZDECHU

 

* Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych
* Czas pobytu - 1 noc

 

Zakres badań:

 • badanie bezdechu POLYMESAM - pacjent śpi w CDT Medicus

 

Koszt pakietu: 300,00 zł

 

DIAGNOSTYKA PRZEWLEKŁEGO KASZLU

 

* Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych

* Czas pobytu - 2 doby

Zakres badań

Badania drożności i reaktywności oskrzeli

 • spirometria
 • próby rozkurczowe
 • prowokacja metacholinowa

 

Eozynofilowe zapalenie oskrzeli

 • poziom tlenku azotu
 • indukowana plwocina

 

Diagnostyka schorzeń płuc

 • bodypletyzmografia
 • pojemność dyfuzyjna tlenku węgla
 • ergospirometria
 • HRCT płuc
 • TK płuc z kontrastem

 

Badania drożności nosa

 • rhinometria akustyczna
 • poziom tlenku azotu
 • TK i NMR zatok

 

Diagnostyka refluksu

 • gastroskopia

 

Inne badania diagnostyczne

 • USG serca
 • ergospirometria

 

Koszt pakietu: 1800,00 zł

 

DIAGNOSTYKA BÓLÓW KRĘGOSŁUPA

 

* Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych

* Czas pobytu - 5 dniowy pobyt na oddziale wewnetrznym

Zakres badań

Opieka:

 • specjalisty NEUROLOGA
 • specjalisty CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
 • specjalisty ORTOPEDY - TRAUMATOLOGA
 • specjalisty FIZJOTERAPII

 

Inne badania i zabiegi:

 • Zabiegi rehabilitacyjne McKenzie oraz pełna fizykoterapia zgodnie z potrzebami pacjenta
 • TK lub NMR danego odcinka kręgosłupa
 • Komplet badań
 • ocena funkcji wątroby, nerek, gospodarki cukrowej i lipidowej
 • morfologia
 • białka zapalne
 • EKG
 • USG brzucha lub serca
 • Leczenie przeciwbólowe podawane w kroplówkach
 • Osteopatia

 

Koszt pakietu: 1600,00 zł

 

DIAGNOSTYKA ZAPALNYCH CHORÓB STAWÓW

 

DIAGNOSTYKA ZAPALEŃ STAWÓW Z PODEJRZENIEM REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW

* Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych * Czas pobytu 2 dni(1 noc)

Zakres badań

Badania laboratoryjne:

 • OB
 • CRP
 • morfologia
 • ASPAT
 • ALAT
 • fosfotaza zasadowa
 • kreatynina
 • wapń
 • kwas moczowy
 • sód
 • potas
 • anty-CCP
 • RF
 • mocz / badanie ogólne
 • posiew moczu
 • ANA II

 

Inne badania diagnostyczne:

 • RTG klatki piersiowej
 • MR dużych stawów
 • USG brzucha

 

Konsultacje specjalistyczne:

 • ortopedyczna
 • reumatologiczna

 

Koszt pakietu: 2300,00 zł

.

DIAGNOSTYKA ZAPALNYCH CHORÓB KRĘGOSŁUPA

 

DIAGNOSTYKA ZAPALNYCH CHORÓB KRĘGOSŁUPA

* Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych * Czas pobytu 2 dni(1 noc)

Zakres badań

Badania laboratoryjne:

 • OB
 • CRP
 • morfologia
 • ASPAT
 • ALAT
 • fosfotaza zasadowa
 • kreatynina
 • wapń
 • kwas moczowy
 • sód
 • potas
 • żelazo+ferytyna
 • RF
 • anty-CCP
 • HLA B27
 • mocz / badanie ogólne

 

Inne badania diagnostyczne:

 • RTG klatki piersiowej (boczne)
 • MR stawów krzyżowo-biodrowych
 • RTG najbardziej dokuczliwego odcinka kręgosłupa
 • USG brzucha

 

Konsultacje specjalistyczne:

 • ortopedyczna
 • reumatologiczna
 • mgr rehabilitacji

 

Koszt pakietu: 2400,00 zł

.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE BEZDECHU I CHRAPANIA

 

DIAGNOSTYKA I LECZENIE BEZDECHU I CHRAPANIA - NOWOŚĆ !!!

* Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych * Czas pobytu 3 dni (2 noce). Pacjent w dniu przyjęcia na diagnostykę przychodzi na godz. 18.00.

Zakres badań

Badania diagnostyczne:

 • poligrafia
 • leczenie wspomagające aparatem CPAP w oddziale
 • Spirometria
 • Rhinometria
 • USG jamy brzusznej
 • USG tarczycy
 • RTG klatki piersiowej

 

Badania laboratoryjne:

 • badanie ogólne moczu
 • morfologia
 • cholesterol
 • TG
 • HDL
 • LDL
 • sód
 • potas
 • ASPAT
 • ALAT
 • TSH
 • kreatynina
 • GFR
 • kwas moczowy
 • gazometria
 

Konsultacje specjalistyczne:

 • Konsultacja laryngologa
 • Konsultacja lekarza chorób wewnętrznych

 W przypadku zdiagnozowania bezdechu leczenie aparatem w domu /14 dni/ w ramach kwoty hospitalizacji !!!

 

Koszt pakietu: 1500,00 zł

.

DIAGNOSTYKA CHORÓB AUTOIMUNOLOGICZNYCH

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB AUTOIMUNOLOGICZNYCH Z PODEJRZENIEM TOCZNIA UKŁADOWEGO

* Pobyt w komfortowych pokojach jedno lub dwuosobowych * Czas pobytu 2 dni(1 noc)

Zakres badań

Badania laboratoryjne:

 • OB
 • CRP
 • morfologia
 • ASPAT
 • ALAT
 • fosfotaza zasadowa
 • kreatynina
 • wapń
 • kwas moczowy
 • sód
 • potas
 • C3
 • C4
 • RF
 • Anty-CCP
 • ANA 1
 • Ana 2
 • przeciwciała przeciwko dsDNA
 • przeciwciała antykardiolipinowe (IgG+IgM)
 • lupus antykoagulant (LA)
 • przeciwciała przeciwko β2 - glikoproteinie
 • mocz / badanie ogólne

 

Inne badania diagnostyczne:

 • RTG klatki piersiowej
 • USG jamy brzusznej
 • USG serca

 

Konsultacje specjalistyczne:

 • reumatologiczna

 

Koszt pakietu: 2300,00 zł

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas