Powrót

BLOK OPERACYJNY Szpital CDT Medicus Lubin Głogów Legnica

 

Blok Operacyjny w „CDT Medicus” rozpoczął pracę w lutym 2011 roku. W pierwszym roku działalności  wykonaliśmy 239 operacji. W 2015 roku ilość zabiegów wzrosła do 989.

Wykonujemy zabiegi w następujących dziedzinach zabiegowych:

 • Ginekologii
 • Chirurgii ogólnej
 • Chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Laryngologii
 • Chirurgii plastycznej

Wykonujemy znieczulenia ogólne  i regionalne – blokady centralne i obwodowe odpowiednie do danego rodzaju zabiegu i stanu pacjenta, a także uwzględniamy życzenia chorego jeśli to możliwe. Znieczulamy dorosłych i dzieci powyżej trzeciego roku życia. Szczególnie u  małych pacjentów zmniejszamy stres proponując wziewne wprowadzenie do znieczulenia zamiast dożylnego.

 

Naszym najważniejszym celem jest:

Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi na bloku operacyjnym

przed, w trakcie i po operacji !!!

 

W wypełnieniu tej misji niezbędna jest realizacja dwóch następnych zadań:

 • Stworzenie bardzo dobrych – zgodnych ze standardami warunków sprzętowych i organizacyjnych do pracy dla:
  • Lekarzy anestezjologów wykonujących znieczulenia
  • lekarzy zabiegowych wykonujących operacje
 • Komfortowe warunki pracy dla całego personelu medycznego bloku operacyjnego

 

Blok operacyjny CDT „Medicus” to takie miejsce w szpitalu  gdzie wiedza, rzetelność i odpowiedzialność  lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego  tworzy w czasie operacji jeden zespół ludzi, w którym każdy zna swoje obowiązki ale wszystkich jednoczy jeden cel - bezpieczne przeprowadzenie chorego przez zabieg operacyjny.

Znaczenie słowa bezpiecznie  w odniesieniu do przeprowadzenia operacji podkreślają działania wielu organizacji medycznych, społecznych i naukowych poczynając od  Światowej Organizacji Zdrowia WHO w inicjatywie: „ Bezpieczna Operacja Ratuje Życie”, przez Światową Federację Towarzystw Anestezjologicznych z Międzynarodowymi Standardami Bezpiecznego Znieczulenia na Deklaracji Helsińskiej o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii (DeHeBePA) podjętej prze Europejskie Towarzystwo Anestezjologii – ESA kończąc.

 

Z bezpieczeństwem nierozerwalnie  związane jest przestrzeganie standardów i protokołów postępowania. W Polsce „Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia” i Ministerstwo Zdrowia także szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo pacjenta w opiece okołooperacyjnej.

Blok Operacyjny CDT „Medicus” spełnia standardy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Spełniamy także  „Zestaw Standardów Akredytacyjnych” z działu Zabiegi I Znieczulenia zalecanych przez centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 

 1. Oceniamy ryzyko związane z zabiegiem i znieczuleniem.
 2. Operator kwalifikuje i proponuje sposób przeprowadzenia zabiegu.
 3. Przed znieczuleniem pacjent jest badany przez anestezjologa.
 4. Przed zabiegiem i znieczuleniem stosujemy  kontrolną kartę czynności.
 5. Sprzęt używany do  znieczulenia i zabiegów jest systematycznie sprawdzamy.
 6. W sali operacyjnej znajduje się system zabezpieczający pracowników przed działaniem wziewnych środków znieczulających.
 7. Parametry fizjologiczne pacjenta  mierzymy i oceniamy w trakcie trwania zabiegu.
 8. Anestezjolog dokonuje oceny stanu pacjenta po zabiegu.
 9. Szpital posiada salę wybudzeń z odpowiednio wyszkolonym personelem.
 10. W szpitalu określono odpowiedzialność za opiekę pooperacyjną.
 11. W sali operacyjnej istnieje funkcjonalny system zapewniający komfort termiczny i czystość mikrobiologiczną powietrza.

 

Szanowny pacjencie, jeżeli nadal masz wątpliwości, a Twoje pytania są bardzo konkretne:

1.     Czy się obudzę?

2.     Czy długo będę głodny?

3.     Czy będę wymiotował?

4.     Jak zapobiegacie powikłaniom?

5.     Ile będę w szpitalu?

6.     Czy mnie będzie bolało?

 

Odwiadamy...

Ad 1. Nie trzeba spać aby być dobrze znieczulonym. 

Tam gdzie pozwala zakres zabiegu stosujemy znieczulenia regionalne – blokady centralne i obwodowe, które zapewniają dobre zniesienie bólu także w okresie pooperacyjnym.  Na życzenie pacjenta stosujemy do tych znieczuleń dodatkowo sedację – uspokojenie za pomocą leków lub słuchanie muzyki dla tych, którzy chcą zachować pełną świadomość.

 

Ad 2. Przerwa w przyjmowaniu pokarmów jak najkrótsza

Nie stosujemy niepotrzebnego, przedłużonego głodzenia przedoperacyjnego, a po wielu zabiegach chory otrzymuje posiłek w dniu operacji. Szybkie żywienie pooperacyjne poprawia gojenie rany pooperacyjnej i zapewnia uczucie komfortu pacjentowi.

 

Ad 3. Narkozy nie trzeba „zwracać”

Zapobiegamy nudnościom i wymiotom pooperacyjnym zanim się pojawią. Podajemy leki przeciwwymiotne profilaktycznie u pacjentów narażonych na te przykre doznania

 

Ad 4. Bezpiecznie znaczy wg standardów

Opracowaliśmy zasady bezpieczeństwa opieki okołooperacyjnej „ Organizacja Udzielania Świadczeń – leczenie operacyjne w CDT „ Medicus”

W ramach opieki przedoperacyjnej zapewniamy konsultacje  i przygotowanie przedoperacyjne stosownie do rodzaju operacji i stanu zdrowia chorego.  Zgodnie ze wskazaniami stosujemy profilaktykę powikłań zakrzepowo-zatorowych, której podstawą jest szybkie uruchomienie pacjenta po zabiegu i ewentualnie leki przeciwzakrzepowe. W zapobieganiu zakażeniom rany operacyjnej oprócz stosowania odpowiednich technik chirurgicznych stosujemy profilaktykę antybiotykową.

 

Ad 5. Jak najkrócej w szpitalu.

Większość zabiegów operacyjnych przeprowadzamy w trybie „chirurgii jednego dnia” . Lekarze zabiegowi stosują techniki endoskopowe i laparoskopowe, co skraca pobyt w szpitalu i przyspiesza powrót do zdrowia.

 

Ad 6. Nie musi boleć !

Tak, to prawda po zabiegach nie musi boleć ! A na pewno ból można tak kontrolować i łagodzić, że pozwala czytać książkę, oglądać telewizję, czy rozmawiać z odwiedzającą  nas rodziną.  Nasz szpital posiada  Certyfikat „Szpital bez bólu” wydany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Stosujemy leki przeciwbólowe z wyprzedzeniem zanim ból się pojawi. Leczymy ból pooperacyjny według najlepszych standardów nie pozwalając mu ograniczać aktywności chorego po operacji.

 

 


 

Dr Wiesława Dec

Kierownik

lek. med. Wiesława Dec

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, specjalista Medycyny Ratunkowej

 

blok operacyjny

 

Personel stały bloku operacyjnego

Anna Wołodźko

Pielęgniarka oddziałowa 

Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Patrycja Mikuła

Pielęgniarka anestezjologiczna

Małgorzata Postępska

Pielęgniarka operacyjna

Beata Janus

Salowa bloku operacyjnego

 

Personel współpracujący bloku operacyjnego

Lekarze

lek. med.  Piotr Plata

Specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii

lek. med. Marek Sadowski

Specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. Adam Szczeniowski

Specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii

lek med. Tamara Trzeciak

Specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii

 

Pielęgniarki operacyjne

Elżbieta Bogucka

Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Irena Bielak

Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Jolanta Matuszczyk

Pielęgniarka operacyjna

 

Pielęgniarki anestezjologiczne

Barbara Szczepaniak

Pielęgniarka anestezjologiczna

Monika Nowacka

Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Danuta Adamańczyk

Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

 

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas