Powrót

 


„Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019


 

 

 

Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych

w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019

 

cytologia 2017-2019Powiat Lubiński w dniu 31.10.2017 r. we Wrocławiu zawarł z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą we Wrocławiu- Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie Projektu Realizacji działań edukacyjnych oraz poprawy dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019 nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 8 „Rynek pracy” Działanie nr 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Cel Projektu:

Wydłużenie aktywności zawodowej kobiet powyżej 50 roku życia w subregionie legnicko-głogowskim poprzez poprawę dostępu do badań cytologicznych realizowanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz poprawę zgłaszalności na badania przesiewowe u kobiet pracujących.

Planowane efekty:

Poprawa dostępu do badań cytologicznych realizowanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz poprawę zgłaszalności na badania przesiewowe u kobiet pracujących.

 

 


Zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) 21.11.2017r

Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępnościusług medycznych w ramach

„Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019.

Załącznik do zapytania ofertowego Nr 1.

Załącznik do zapytania ofertowego Nr 2.

Załącznik do zapytania ofertowego Nr 3.

 


 

Dokumenty do pobrania

 

Deklaracja udziału w projekcie 

Załącznik do deklaracji udziału w projekcie

 

Lista z przeprowadzonego działania

 

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin projektu

 

Zgoda na przetwarzanie danych

  
  Zgoda dla pacjenta na udział w projekcie
 

Zapytanie ofertowe Nr 1

Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępnościusług medycznych w ramach

„Programu profilaktyki raka szyjki macicy”w subregionie legnicko głogowskim w latach 2017-2019.

Załączniki do zapytania ofertowego Nr 1

Informacja o wyłonieniu  wykonawców 27 grudnia 2017

Oświadczenie z dnia 11.04.2018r

 
Zapytanie ofertowe Nr 2

Załączniki do zapytania ofertowego Nr 2

Zał. Nr 1 
Zał. Nr 2 
Zał. Nr 3 
 Zapytanie ofertowe nr 2 "Wyjaśnienie do pytania Nr 1"
Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 2 
  
Zapytanie ofertowe Nr 3 
Załączniik do zapytania ofertowego Nr 3 
Wyjaśnienie pytań do zapytania ofertowego Nr 3 
Informacja  o wyborze oferty do zapytania ofertowego Nr 3
  
Zaptanie ofertowe Nr 4 
Załączniki do zapytania ofertowego Nr 4 
Załącznik do zapytania ofertowego Nr 4 word 
Informacja o przesunięciu terminu wyłonienia najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze oferty dla zapytania ofertowego Nr 4
  
Zapytanie ofertowe Nr 5 
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 5 
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 5 
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 5 
Wyjaśnienie do pytania Nr 1 i Nr 2
Informacja o przesunięciu terminu wyłonienia najkorzystniejszej oferty
Częściowe unieważnienie zapytania ofertowego Nr 5
Informacja o wyborze oferty do zapytania ofertowego Nr 5 /zadanie Nr 1/
 
Zapytanie ofertowe Nr 6
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 6
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 6
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 6
Załącznik Nr 2 (2) do zapytania ofertowego Nr 6
Załącznik Nr 3 (2) do zapytania ofertowego Nr 6
Wyjaśnienie do pytania Nr 1 14.03.2018
Wyjaśnienie do pytania nr 2 z dn. 19.03.2018r
Unieważnienie 22.03.2018r

 

Zapytanie ofertowe Nr 7
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 7
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 7
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 7
Załącznik Nr 2 (3) do zapytania ofertowego Nr 7
Załącznik Nr 3 (3) do zapytania ofertowego Nr 7
Wyjaśnienie do pytania nr 1 z dnia 27.03.2018r.
Informacja o wyborze oferty do zapytania ofertowego Nr 7

 

 

Chcą zbadać tysiące kobiet ...

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas