Powrót

MEDYCYNA PRACY W LUBINIE

 Medycyna pracy w Lubinie

 

Godziny przyjęć

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30

 • rejestracja Pacjentów od 6:30  - 8:30
 • badania specjalistyczne od 8:00 - 11:00
 • lekarz orzecznik medycyny pracy od 11:00
 • rejestracja na badania psychotechniczne od 7:00 - 14:00
 • kontakt tel : 76/ 74-66-115

 

Oferta badań

 • badania wstępne
 • badania okresowe
 • badania kontrolne
 • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 • działalność konsultacyjna w zakresie patologii zawodowej
 • wykonywanie szczepień ochronnych
 • czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
 • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka
 • wczesna diagnostyka chorób zawodowych i innych chorób, związanych z wykonywaną pracą
 • organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach powstałych w miejscu pracy
 • promocja zdrowia w środowisku pracy
 • współpraca z pracodawcami na rzecz ochrony zdrowia pracowników
 • analiza stanu zdrowia pracowników
 • praca w komisjach bhp w zakładach pracy

 

Kompleksowa obsługa pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy oraz Ustawy o służbie medycyny pracy.

Badania wykonywane są na podstawie skierowania z zakładu pracy. Kontrola stanu zdrowia odbywa się w ciągu jednego dnia i kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego dla pracownika i pracodawcy.

 

Dodatkowe badania

 • badania sanitarno-epidemiologiczne („książeczki zdrowia”)
 • badania kierowców: badania na prawo jazdy (przewidziane Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym)
 • badania na świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowców (przewidziane  Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)
 • badania osób posiadających lub posługujących się bronią
 • badania dla pracowników ochrony z licencją
 • badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące
 • badania uczniów – kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół i studentów, którzy w trakcie
 • praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

 

W poradni pracują

 • lek. med. Ewa Bajerska
 • dr n. med. Jarosław Kuprowski
 • pielęgniarka służby med. pracy - Irena Zdrajkowska , tel. 76/ 74-66-116
 • pielęgniarka służby med. pracy - Izabela Nitka, tel. 76/ 74-66-116
 • sekretarka medyczna - Wioletta Podolska, tel. 76/ 74-66-115

 

Płatności

Odpłatność za wykonane świadczenia medyczne uiszczana jest w dniu badania w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.
Na podstawie wystawianych przez CDT MEDICUS faktur VAT pracownik może zwrócić się o zwrot kosztów do pracodawcy.

 

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas