Powrót

CDT MEDICUS
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Rejestracja: 76 72 82 660/661

a) Por. Alergologiczna
- Kwaśniewski Artur
- Gajkowski Eugeniusz
- Głowacka Irena

b) Por. Diabetologiczna
- Supel Ryszard
- Dobrowolska Ewa

c) Por. Dermatologiczna
- Kowalik Jolanta
- Sobczak-Radwan Katarzyna

d) Por. Neurologiczna
- Nawracaj Leszek
- Janus-Urbanowska Wiesława
- Kuriata Ewa

e) Por. Pulmonologiczna
- Krudys Piotr
- Chmiel Arkadiusz

f) Por. Ginekologiczna
- Mielczarek-Kielar Krystyna
- Gątowski Wojciech

g) Por. Okulistyczna
- Osadców Andrzej
- Bałchanowska-Gibek Aldona
- Ustinow Konstantin

h) Por. Laryngologiczna
- Lewandowski Arkadiusz

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas