Powrót

CDT MEDICUS
ul. Leśna 8b, 59-300 Lubin
Rejestracja: 76 72 82 400

a) Oddz. Alergologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych

b) Oddz. Geriatryczny z pododdziałem chorób wewnętrznych

c) Oddz. Ginekologiczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia

d) Oddz. Chirurgii Ogólnej

e) Oddz. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

f) Oddz. Otolaryngologiczny

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas