Powrót

Czym jest tlenotrapia?
Tlenoterapia jest postępowaniem leczniczym w przewlekłej niewydolności oddechowej. Celem jest zwiększenie stężenia tlenu w pęcherzykach płucnych co w konsekwencji poprzez nasycenie hemoglobiny tlenem i jego dostarczenie do tkanek, ma zapobiec kwasicy oraz innym następstwom wynikającym z niedotlenienia organizmu.
Urządzenie (koncentrator tlenu) pobiera powietrze z otoczenia, spręża je, a następnie przepuszcza przez specjalne sita, które oddzielają tlen od azotu, azot wraca z powrotem do otoczenia, a tlen osobnym wyjściem - zostaje skierowany do pacjenta i służy do oddychania za pomocą maski lub kaniuli nosowej. Stężenie wdychanego tlenu oscyluje między 91-95%.

Wskazania do terapii tlenowej:

 • przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP)  
 • rozstrzeniu oskrzeli
 • zwłóknieniu płuc  
 • mukowiscydozie  
 • dysplazji oskrzelowo - płucnej

Pierwsze objawy niedoboru tlenu:

 • ospałość i zmęczenie,
 • poczucie braku sił,
 • spadek sprawności i koncentracji,
 • psychiczne wyczerpanie,
 • bezsenność,
 • wzmożona wrażliwość na zmiany pogody,
 • wzrasta zachorowalność.


Zasady dzierżawy koncentratora tlenu:
CDT Medicus dzierżawi urządzenie w ramach umowy NFZ oraz prywatnie (w obu przypadkach na podstawie skierowania lekarza).
1) Koncentrator otrzymujecie Państwo kompletny ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami m.in. nawilżaczem oraz kaniulami nosowymi.
    Jedyne co jest potrzebne to woda destylowana do uzupełnienia zbiorniczka nawilżacza tlenu.
2) Po dostarczeniu aparatu nasz pracownik uruchamia go i przeprowadza szkolenie z jego obsługi.
3) W przypadku awarii, dostarczymy Państwu w zamian inny aparat (na nasz koszt).
4) Co 6 m-cy pracownik serwisu odwiedzi Państwa w celu bezpłatnej wymiany filtrów (przciwpyłkowy i przeciwgrzybiczy) oraz sprawdzi poziom wytwarzanego przez urządzenie tlenu.
5) W przypadku dzierżawy odpłatnej koszt miesięczny użytkowania koncentratora wynosi 170 zł.
6) Umowę można zakończyć w każdej chwili, bez żadnych kar umownych.

Kontakt
tel. 76/72-82-619
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas