Powrót

Swędząca dolegliwość - TempTest - diagnostyka pokrzywki

Dodano: 16.02.2018 r.

 


SWĘDZĄCA DOLEGLIWOŚĆ - diagnostyka pokrzywki


 

Od dwóch miesięcy Poradnia alergologiczna lubińskiego CDT Medicus dysponuje najnowocześniejszym i bardzo dokładnym urządzeniem TempTest, które służy do diagnostyki pokrzywki z zimna oraz pokrzywki kontaktowej na ciepło, a także umożliwia dokładne określania progu temperatury, która wywołuje bąble pokrzywkowe w przypadku działania zimna lub ciepła.

 

Bywa, że po długiej ekspozycji słonecznej, a potem powrocie do chłodnego domu, pojawiają się na twarzy, szyi i dekolcie bąble. Po paru godzinach bąble znikają, jednak co jakiś czas, zwłaszcza po intensywnym wysiłku w słoneczne dni, znowu się pojawiają się obejmując coraz większe partie ciała i swędzą, że można oszaleć… – jakże często właśnie tak rozpoczyna się opowieść pacjenta w gabinecie alergologa. I może to być pokrzywka słoneczna lub pokrzywka na zimno.

 diagnostyka pokrzyki TempTest

Skąd się bierze pokrzywka?

– Pokrzywka (urticaria) to choroba, w przebiegu której na skórze, pod wpływem zadziałania jakiegoś czynnika tworzą się wykwity skórne swędzące, często na podłożu rumienia, objawiające się wypukłymi bąblami, które przypominają zmiany powstałe pod wpływem kontaktu skóry z pokrzywą (stąd jej nazwa) objaśniadr n. med.Artur Kwaśniewski - alergolog, specjalista chorób wewnętrznych z CDT Medicus. Choroba powoduje jednak silny świąd lub pieczenie skóry, które ustępują bez pozostawienia blizn czy przebarwień. Należy zwrócić uwagę, czy pokrzywce nie towarzyszą takie objawy jak: zawroty głowy, uczucie silnego osłabienia, kołatanie serca, chrypka, uczucie braku powietrza, nudności, wymioty, obniżenie ciśnienia tętniczego. Mogą one zwiastować pojawienie się wstrząsu anafilaktycznego.

U około połowy chorych pokrzywce może towarzyszyć obrzęk tkanek podskórnych, np. ust, powiek, rąk, stóp, czasem miejsc intymnych, jest to taka pokrzywka tkanki podskórnej określana jako obrzęk naczynioruchowy, który może objąć nosogardziel i krtań i wywołać duszności u pacjenta.

 

Jak powstaje?

Mechanizm powstawiania pokrzywki jest dość złożony. Jak objaśnia specjalista, pojawienie się bąbla wynika z przedostawania się osocza z naczyń krwionośnych w obręb skóry. Jest to możliwe w związku ze zwiększoną przepuszczalnością naczyń krwionośnych i ich rozszerzeniem.diagnostyka pokrzywki - Temp Test

– Reakcja ta jest wyzwalana przez różnego rodzaju substancje chemiczne (m.in. histaminę), które uwalniane są z komórek krwi zwanych mastocytami. Część mechanizmów prowadzących do pobudzenia mastocytów to mechanizmy alergiczne i wówczas pokrzywka jest po prostu skórnym objawem uczulenia na różnego rodzaju substancje. Taka pokrzywka wynikająca z uczulenia stanowi najczęściej reakcję ograniczoną do skóry, bywa jednak też tak, że stanowi ona pierwszy objaw rozwijającej się uogólnionej reakcji uczuleniowej, czyli tzw. reakcji anafilaktycznej, która wymaga pilnego wezwania pogotowia ratunkowego i podania sobie adrenaliny.

Jednak nie każda pokrzywka ma charakter alergiczny, istnieje wiele innych mechanizmów ją wyzwalających, a jej przebieg może być ostry lub przewlekły. Rzut ostrej pokrzywki bardzo często występuje u dzieci w czasie infekcji gorączkowych, trawa do 6 tygodni i dotyczy nawet 20 procent naszej populacji.

– W tym przypadku zwykle można ustalić przyczynę wykwitów pokrzywkowych: najczęściej wywołane są alergią lub nietolerancją leków (najczęściej penicyliny, ale nierzadko obserwuje się ją także po wielu innych antybiotykach) a także pokarmów. Zmianom skórnym towarzyszą często nudności, wymioty i bóle brzucha. Objawy dają o sobie znać kilka godzin po kontakcie z wywołującym je czynnikiem i mogą się utrzymywać od kilku godzin do kilku dni – objaśnia doktor A. Kwaśniewski.

Najwięcej problemów wiąże się z pokrzywkami przewlekłymi, które trwają powyżej 6 tygodni i często stanowią dla lekarzy wyzwanie diagnostyczne i lecznicze.

– Pokrzywka przewlekła może być samoistna lub indukowana. O pokrzywce samoistnej mówimy, gdy mimo szerokiej diagnostyki nie można znaleźć przyczyny jej wystąpienia. W takich przypadkach najważniejsze jest wykluczenie jakieś choroby zapalnej lub nowotworowej, której pokrzywka może towarzyszyć i wówczas jest ona schorzeniem wtórnym – informuje lekarz. – W przypadku pokrzywek indukowanych bodźcem wywołującym może być drażnienie, drapanie w przypadku wzmożonego dermografizmu, pokrzywka cholinergiczna (nadmierna wrażliwość na produkcję potu), wodna, kontaktowa, ucisk, promieniowanie słoneczne, ciepło lub zimno.

 

Swędząca i czerwieniejąca skóra od zimna?

Jedną z częstszych pokrzywek indukowanych jest właśnie pokrzywka wywołana zimnem, która występuje u dzieci i dorosłych. Bodźcem wywołującym ją mogą być np. zimne napoje lub lody, kontakt z zimną powierzchnią (np. umieszczenie ramion na metalowym stole), pływanie, wyparowanie zimne po poceniu, zimny wiatr lub kąpiel w zimnej wodzie w natiralnych zbiornikach ( co może być przyczyna utonięcia pacjenta ) itp.

– W celu wykazania pokrzywki z zimna lub ciepła - należy wykonać test kostki lodu lub nowocześniej i bardzo wiarygodnie temptest – czyli test reakcji skóry na różne temperatury. Z przyjemnością informuję, że od 2 miesięcy w naszej poradni alergologicznej wykonujemy taki test na urządzeniu TempTest. Test jest prosty, trwa 20 minut i może być wykonywany u dzieci i dorosłych. TempTest wytwarza temperatury w zakresie: 4 - 44 ° C, które są nakładane na skórę. Pacjent umieszcza wewnętrzne przedramię na aluminiowym szablonie urządzenia przez 5 minut. Szablon pokazuje stale zakres temperatur. Za pomocą tej procedury określa się, jaka temperatura progowa (najwyższa temperatura dla zimnej i najniższej temperatury dla pokrzywki ciepła) jest uruchamiana. Po 10 minutach bąbelki na skórze porównuje się do szablonu z folii i wygodnie określa temperaturę progową. Bąbelki można oznaczyć na folii i można je zapisać w dokumentacji pacjenta w celu potwierdzenia medycznej terapii – podsumowuje specjalista.

Korzyści wynikające z testu na urządzeniu TempTest są trudne do przecenienia. Tylko dzięki ciągłemu sprawdzaniu temperatury progowej sukces terapii staje się mierzalny. Gdy pacjent zna indywidualną temperaturę progową dla pokrzywki wywołanej zimnem, można w miarę możliwości unikać symptomów: np. Unikając specjalnego jedzenia, napojów lub określonych sportów, nosząc odzież ochronną, gdy temperatura jest niższa od temperatury progowej, stosując środki ochrony skóry i wiele więcej środków ostrożności. Ponadto, w przypadku innych schorzeń, w celu zminimalizowania ryzyka, lekarze przed jakimkolwiek możliwym leczeniem mogą być informowani o temperaturze krytycznej pacjenta.

 

Nowoczesne leczenie

Leczenie pokrzywki musi być prowadzone przez lekarza specjalistę, gdyż jej diagnostyka jest skomplikowana i czasochłonna. Podstawowymi lekami wykorzystywanymi w terapii są leki przeciwhistaminowe, które zmniejszają świąd skóry i powodują zanikanie bąbli pokrzywkowych.

– U około połowy pacjentów standardowe leczenie lekami antyhistaminowymi nie jest wystarczające do opanowania objawów chorobowych. Obecnie w leczeniu pokrzywki podstawą są leki przeciwhistaminowe II generacji, a w przypadku ich nieskuteczności alergolog dołącza leki antyleukotrienowe, które hamują mechanizmy nasilające stan zapalny i uzupełniają działanieleków antyhistaminowych – podsumowuje doktor Kwaśniewski. – W przypadku niepowodzenia skutecznym lekiem – wskazanym w leczeniu przewlekłej pokrzywki jest omalizumab – przeciwciało anty IgE, które jest lekiem bezpiecznym, skutecznym w stu procentach, tyle że bardzo drogim i obecnie nierefundowanym przez NFZ.

Pracownia Alergologiczna / Przychodnia Specjalistyczna - II piętro, Segment B - 76 74 66 221, 223

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas