Powrót

KAMPANIE PROFILAKTYCZNE

 

W swojej ofercie dla firm CDT Medicus proponuje zainteresowanym pracodawcom przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników w ramach tzw. kampanii profilaktycznych.

Nasza inicjatywa ma zniwelować skutki wysokiego tempa życia zawodowego, które często wiąże się z brakiem troski o zdrowie.

Świadomość utrzymania organizmu w dobrym zdrowiu i kondycji jest nieoceniona dla każdego człowieka i przekłada się na wszystkie obszary życia, w tym – zawodowy. Z drugiej strony – brak dbałości o zdrowie często przynosi, poza samym problemem zdrowotnym, wymierne konsekwencje, między innymi spadek wydajności w pracy, brak dyspozycyjności, absencję pracownika.

 

Akcje profilaktyczne są dedykowane

  • firmom
  • instytucjom

które wykorzystują nowoczesny system pozapłacowych świadczeń dla pracowników. Jest to element zwiększający motywację pracowników i lojalność wobec firmy. Dzięki badaniom, pracodawcy mogą zmniejszyć  zachorowalność w zakładzie pracy, a w efekcie zagwarantować wysoką frekwencję.

Elastycznie dostosowujemy ofertę do oczekiwań Klientów.

Przy organizacji kampanii profilaktycznych uwzględniamy specyfikę profili zawodowych badanych grup i uzgadniamy z pracodawcą rodzaje badań oraz terminy i miejsca ich przeprowadzenia.

Na sukces każdej prowadzonej przez nas kampanii składa się praca profesjonalnego zespołu lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego, bogate zaplecze diagnostyczne oraz doświadczenie, uzyskane podczas już przeprowadzonych akcji profilaktycznych.

 

Pracodawców zainteresowanych podjęciem współpracy prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, pod numerami telefonu: 76/ 72 82 616 i 76/ 72 82 605.

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas